Livraison GRATUITE à l'achat de 150$ et plus avant taxes (au Québec).

SHAUIT - Natukun (Vinyle)

SHAUIT - Natukun (Vinyle)

Pasa Musik

Prix régulier $39.99 $29.99 Solde

 

Artiste des premières nations, musique trad-folk.

A1. nutshimam trad 04:31
A2. ekuan pua ft.Yves Lambert 04:48
A3. Kanishte 04:38
A4. nitakushin 04:15
A5. tshe mueshtatitin 03:49
B6. papeikᵘ tshishikᵘ 04:04
B7. ka utapanashkutshet ft. Yves Lambert 04:35
B8. tshishpetenitakushin 05:01
B9. n'tu innu 04:01
B10. pashiku 03:35